sâmbătă, 2 noiembrie 2019

Rezultate concurs selectie 2.11.2019

Nr.crt
Numele și prenumele
Opțiuni
Rezultat
1
LEPCALIUC MONICA
Spice up
admis
2
IACENTIUC VIOLETA
ESL
admis
3
ROIBU CRISTINA
Spice up
admis
4
REUȚ MARIA
HRM
admis
5
GVINDA BIANCA
Spice Up
admis
6
STAMATIN CORINA
ESL
admis
7
VESA ANA
GBLG
admis
8
LOHĂNEL OANA
ECT
admis
9
CALISTRU MIHAELA
ESL
admis
10
TOMPEA PETRUȚA
GBLG
admis
11
MACOVEI NARCISA
FC
admis
12
UNGUREANU NASTIA
Spice Up/ESL
admis
13
NIȚĂ DANIELA
FC
admis
14
CHITIALĂ ROXANA
IAT
admis
15
DUMITRU CONSTANTIN
IAT
admis
16
BUDA NIGA CRĂIȚA
ESL
admis
17
HLADIUC TATIANA
HRM
admis
18
SOCOLIUC LOREDANA
ECT
admis
19
BAHAN ȘTEFAN
GBLG
admis
20
IGNĂTESCU VALERICA
IAT
admis
21
DARIE MIHAELA
ESL
admis
22
STRUGARIU LOREDANA
ECT/ESL
admis curs ECT
23
LUPAN CRISTINA
ESL
rezerva
24
BONDAR ANDREEA
ESL
rezerva
25
GIURANIUC GABRIELA
ECT/ESL
rezerva
26
ROMÂNU IONUȚ
ESL
rezerva
27
RADU MELANIA
ESL
rezerva

miercuri, 2 octombrie 2019

PROCEDURA DE SELECȚIE E.F.E.C.T.I.V.

Participanții la mobilități trebuie:
·      să dețină nivel limba engleză minim B1
·      să aibă experiență în derularea de proiecte educaționale
·      să dețină competențe TIC
·   să își manifeste disponibilitatea de a lucra și în afara orelor de curs, de a respecta termene-limită și de a realiza materialele pentru activitățile proiectului.
·  să dovedească interes pentru formarea continuă prin studii derulate constant pe toată durata carierei și prin publicarea de lucrări.
Competențele de formator, metodist și experiența ca responsabil/membru în comisii școlare reprezintă un plus pentru derularea activităților proiectului.PROCEDURA DE SELECȚIE se poate găsi aici:
http://www.ctiasv.ro/procedura_EFECTIV.pdf

Următoarele linkuri sunt utile, pentru crearea online a  CV-ului și a pașaportului lingvistic:

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/ro/cv/compose

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/ro/lp/compose


luni, 26 august 2019

E.F.E.C.T.I.V. - ERASMUS PLUS - PROIECT DE MOBILITATE ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI ȘCOLARE


Scopul proiectului EFECTIV este formarea europeană a cadrelor didactice de la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava și a personalului de conducere, în concordanță cu nevoile identificate la nivelul școlii și cu Planul European de Dezvoltare.  Astfel, profesorii beneficiari își vor însuși, prin cursurile de formare structurate propuse:
·         cunoștințe, competențe și abilități de predare-învățare-evaluare noi, utilizând metode efective și inovatoare de predare și evaluare ce vor conduce la oferirea unei educații de calitate, facilitând astfel o carieră școlară de succes pentru toți elevii;
·         cunoștințe, competențe și abilități de combatere a fenomenului de părăsire timpurie a școlii;
·         cunoștinte, competențe și abilități de management la nivel european.
Derularea proiectului EFECTIV va conduce la inovarea si aplicarea efectivă a metodelor de predare-invatare-evaluare ale profesorilor din toate ariile curriculare de cultura generală, la dezvoltarea dimensiunii europene a școlii prin perfecționarea managementului instituțional, precum și la creșterea motivației elevilor pentru propria formare și dezvoltare în cadrul instituției noastre.
Proiectul de formare profesională a cadrelor didactice va urmări următoarele obiective:
O1 - inovarea metodelor si mijloacelor de predare-invatare-evaluare ale profesorilor din ariile
curriculare Limba Română, Limbi Moderne, Matematica, Științe, Om si Societate
O2- inovarea metodelor si mijloacelor de combatere a fenomenului părăsirii timpurii a școlii a
profesorilor-diriginti din școală
O3 - îmbunătățirea metodelor de management ale personalului de conducere din grupul țintă
O4 - creșterea promovabilității elevilor la disciplinele de cultura generală
O5 - scăderea ratei abandonului scolar
Prin proiectul de mobiltate EFECTIV, 13 profesori de limba română, matematică, fizică, biologie, chimie, istorie, geografie, engleză și franceză, 6 profesori diriginți (titulari ai scolii, de orice specialitate) și 2 directori vor participa la cursuri de formare care vizează obiectivele proiectului.
Cursurile se vor derula in iulie-august 2020. Furnizorii de formare sunt ITC International, http://www.itc-international.eu/ și ETI Malta https://www.etimalta.com/ .